Czekamy na Wasze zdjęcia i krótkie relacje filmowe z SBF 2019. Pokażmy światu klimat święta bluesa w Suwałkach.

Drodzy Fani bluesa! Tegoroczną edycję Suwałki Blues Festival uniemożliwił koronawirus SARS-Cov-2, ale to nie oznacza, że festiwalu nie ma. On jest ! Jest w nas! Głeboko wierzymy, że także w Was Drodzy Fani bluesa! Jesteśmy w trakcie przygotowania filmu na bazie zdjęć, fragmentów koncertów i wielu innych wydarzeń ubiegłorocznej edycji SBF. Zapraszamy Was do współpracy. Zróbmy to razem! Czekamy na Wasze zdjęcia i krótkie relacje filmowe. Spośród tych nadesłanych wybierzemy te najciekawsze. Pokażcie, jak wspaniale bawiliście się na suwalskim świecie bluesa 2019! Niech to zobaczy cały bluesowy świat! Na wasze zdjęcia i filmiki czekamy pod adresem: festival@suwalkiblues.com – do 26 czerwca.

 

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), prosimy o dołączenie do korespondencji OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM WIZERUNKU, poniższej treści:

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałam/łem się z Ogólną Klauzulą Informacyjną Suwalskiego Ośrodka Kultury >> i wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystanie moich danych osobowych, w tym wizerunku w filmie/ slajderze/ montażu flmowym SUWAŁKI BLUES FESTIVAL OCZAMI FANÓW, publikowanym na stronach www.suwalkiblues.com, www.soksuwalki.eu, oraz za pośrednictwem kanałów dystrybucji informacji Suwalskiego Ośrodka Kultury, w szczególności kanału YouTube, w celach promocyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo są mojego autorstwa i nie naruszają moich dóbr osobistych.

………………………………………………………………

 

Podpis osoby, której dane dotyczą/

Top