Nowy adres Biura Suwałki Blues Festival

Uprzejmie informujemy, iż od 1 sierpnia 2018 r. Biuro Suwałki Blues Festival zmieniło swoją siedzibę. W związku z otrzymaniem przez Suwalski Ośrodek Kultury dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 8.5 rewitalizacja na lata 2014-2020 na realizację zadania „Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. T. Noniewicza 71”, nastąpiła zmiana adresu Biura Suwałki Blues Festival.

Nowy adres Biura Suwałki Blues Festival, to:

Suwalski Ośrodek Kultury

ul. Papieża Jana Pawła II 5

pokój 1.25

tel. (87) 563 85 05, festival@suwalkiblues.com

Top